O Nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy katolickimi rodzinami, a naszym duchowym domem jest Ruch Światło-Życie. Wielu z nas już jako dzieci lub nastolatkowie rozpoczęło formację w Ruchu. Niektórzy jeszcze w Polsce, inni na terenie Niemiec. Z czasem pełniliśmy posługę animatorów na rekolekcjach oazowych dla dzieci, dla młodzieży, dla studentów – zazwyczaj w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie „Marianum” w Carlsbergu.

Kiedy założyliśmy własne rodziny, zapragnęliśmy podzielić się doświadczeniem naszej młodości z naszymi dziećmi oraz stworzyć dla nich szersze środowisko chrześcijańskiego wzrostu. Po konsultacji z moderatorem ośrodka w Carlsbergu, księdzem Jackiem Hermą, zorganizowaliśmy w 2009 roku pierwszą „Oazę dla Dzieci z Rodzicami”. W nazwie tej została zdefiniowana grupa docelowa – chcieliśmy przeprowadzić rekolekcje dla dzieci niezależnie od wieku, warunkiem uczestnictwa był jednak udział przynajmniej jednego rodzica (lub innego opiekuna). To, co pierwotnie wynikało z pragmatyzmu i przemyśleń praktycznych – jako rodzice własnych dzieci nie byliśmy w stanie podjąć się dodatkowo do prowadzeniu całego programu jeszcze całodobowej opieki nad wszystkimi małoletnimi uczestnikami – w retrospekcji okazało się centralnym wyróżnikiem nowej jakości i cechą konstytutywną proponowanego modelu.

Naszym duchowym opiekunem był do tej pory ksiądz Kazimierz Ćwierz, jeden z czwórki kapłanów wyświęconych w 1985 r. dla Ruchu Światło-Życie przez bpa Szczepana Wesołego, którzy w ostatnich latach życia księdza Franciszka Blachnickiego, posługiwali i pracowali razem z nim w Carlsbergu. On też towarzyszył nam w prawie wszystkich dotychczasowych edycjach naszych rekolekcji (poza 2009 r. – ks. Sławomir Wojciechowski i 2012 r. – ks. Krzysztof Sikora CMF). Rozpoznając w naszej metodzie rekolekcyjnej dar, którym należy się dzielić, latem 2017 r. ks. Ryszard Nowak, ówczesny katowicki moderator diecezjalny Ruchu, zaproponował nam udział w Diakonii Wspólnoty Rodzinnej Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej. Dzięki temu I turnus Oazy dla Dzieci z Rodzicami w 2018 r. odbył się już w ramach działalności tej diakonii, kapłanem prowadzącym rekolekcje był ks. Pawel Rylski, a turnus II – w dalszym ciągu pod egidą Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie „Marianum” w Carlsbergu – poprowadził ks. Kazimierz.

O metodzie naszych rekolekcji

W „Oazie dla Dzieci z Rodzicami” punkt ciężkości położony jest jednoznacznie na dzieci przy jednoczesnym uczestnictwie rodziców w tym, czego doświadczają ich pociechy. Oprócz katechez i spotkań, które odbywają się w grupach rówieśniczych (dzieci przedszkolne, przed- i pokomunijne, nastolatki, młodzież, dorośli), inne punkty programu są przeżywane wspólnie. Duży akcent kładziemy na spędzanie czasu jako rodziny, czy to na warsztatach / grupach twórczych, gdzie rodzice towarzyszą swoim dzieciom, czy też w czasie wolnym.

Dla rodziców biorących udział w rekolekcjach niesamowitym doświadczeniem jest obserwowanie i uczestniczenie w tym, jak ich dzieci przeżywają tematy poszczególnych dni, jak coraz goręcej się modlą i otwierają na działanie Bożej łaski. Taki efekt nie był zaplanowany i przemyślany teoretycznie przed pierwszą oazą, lecz ukazał się nam jako niespodziewany i zaskakujący owoc zastosowanej ze względów praktycznych metody. Metody, o której możemy powiedzieć, że nie stworzyliśmy jej i nie wymyślili, lecz odkryli ją jako dar dany nam i równocześnie zadany.

Logo Oazy dla Dzieci z Rodzicami